Close

03/08/2016

Ako pokračujú práce na klubovom dome?

Pre nesúhlas susedov nie je možné vybudovať prístavbu ku klubovému domu. Nateraz jediným riešim zostáva vymaľovať a upraviť existujúce priestory. V nich je miesto pre dve školácke triedy. Okrem tried je nevyhnutná aj oprava sociálnych zariadení.  Keďže prváčikov je viac a dve triedy v klubovom dome im nepostačia, musí sa pre nich uvoľniť aj priestor v materskej škole na Školskej ulici. IMG_2555

Noví školáci – prváci teda zostanú vo svojej škôlkarskej triede. Pre rodičov budúcich škôlkarov to znamená, že sa otvoria dve škôlkárske triedy v OC Monar. Do škôlky na Školskej ulici nepríjmu nové deti, keďže tam vznikne jedna školácka trieda. Vzhľadom na toto riešenie, miesto v škôlke nezískajú deti narodené neskôr ako v apríli 2013.

Vladimíra Vydrová – poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob