Close

02/09/2016

Keď zberný dvor platí bohatá teta z Bruselu …

Súčasťou starostovej predreferendovej kampane sú obecné noviny, ktoré majú obyvateľom Chorvátskeho Grobu vysvetliť, kto tejto obci škodí. Na doplnenie pridáme ďalšie informácie.

Mohlo by sa zdať, že odmietnutie dotácie vyše 800 tisíc eur je zo strany poslancov sabotáž. Ale je to tak naozaj? Nie. Tým, že poslanci neschválili päťpercentnú spoluúčasť, zabránili zbytočnému nákupu predražených strojov, ktoré v našej obci nemajú reálne uplatnenie a predražili by nám vývoz bioodpadu.

Pravdou je, že obci by sa zberné dvory naozaj zišli. Takmer 900 tisíc eur je už slušná čiastka na to, aby sa vybudovali dobre vybavené zberné dvory v obidvoch častiach. Nie však u nás. Podľa starostovho prvotného plánu sa mala celá čiastka použiť na nákup strojov, a nie obyčajných.

Neuveriteľne pôsobí nápad kúpiť priam luxusný štiepkovač, ktorý dokáže spracovať kmene s priemerom 40 centimetrov. V podhorskej obci, by sa takýto nákup dal pochopiť, ale Chorvátsky Grob žiaden les nevlastní a takýto štiepkovač nepotrebuje. Cena stroja: 200 tisíc eur.

Po nesúhlase poslancov, ktorí odmietli predražený nákup strojov bez reálneho a preukázateľného využitia, prišiel plán č.2. Pôvodne deklarovaná dotácia IBA NA STROJE, sa odrazu dala použiť aj na výstavbu zberných dvorov. Tie nám v obci chýbajú v obidvoch častiach. To, čo máme my sú iba zberné miesta.

ZD-DunajLuz

 

Pre informáciu, takto vyzerá skutočný zberný dvor v Dunajskej Lužnej (tam žiadne strojové vybavenie nenájdete).

    Zdroj: foto z obecnej FB skupiny

Na vybudovanie areálu sa starosta rozhodol využiť 84 tisíc eur, ale iba na Čiernej Vode. Na zberný dvor v pôvodnej časti nebol dostatok peňazí. Všetky ostatné financie by OPÄŤ išli na kúpu strojov.

celková suma za zberné dvory 870 tisíc eur
Plán obce č. 1
nákup strojov 870 tisíc eur
výstavba zberných dvorov 0 eur
Plán obce č. 2
nákup strojov 786 tisíc eur
výstavba zberného dvora na ČV 84 tisíc eur
výstavba zberného dvora v CHG 0 eur

Poslanci nedostali ani odpoveď na otázku, prečo majú iné obce stroje od tej istej firmy o viac ako tretinu až polovicu lacnejšie. Argument, že keď to platí bohatá teta z Bruselu možno by sme kúpili aj predražený kontajner !!! … (pozrite si video, špeciálne 28:00). To by si štatutár obce, ani jeho zástupca nemali ani myslieť a nie povedať nahlas.

Nemenej podstatnou skutočnosťou bola snaha starostu schváliť spoluúčasť na zastupiteľstve 5. apríla 2016 bez akýchkoľvek podkladov. Poslanci takýto návrh neschválili a trvali na tom, aby starosta predložil analýzu, ktorá dokazuje výhodnosť tejto ponuky. Analýza nie je a doteraz nie je jasné, ako obec zhodnotí štiepku, ktorú má vyrábať štiepkovač za 200 tisíc eur. Navyše sa podľa informácií od spoločnosti AVE SK ukázalo, že uskladnenie a spracovanie bioodpadu vlastnými kontajnermi a nakladačmi by bolo drahšie, ako keď celý servis zabezpečujú oni. Tak ako to robia teraz podľa platnej zmluvy.

Áno, je pravda, že poslanci odmietli schváliť spoluúčasť 43 tisíc eur.

Áno, je pravda, že poslanci odmietli nezmyselný nákup drahých strojov, ktoré nepotrebujeme a iné obce si ich vedia kúpiť lacnejšie.

Áno, je pravda, že poslanci odmietli šafáriť s európskymi peniazmi a možno obec zachránili pred problémami, ak by sa dotácia musela vrátiť. (viď: Podvody s eurofondami na zberné dvory)

IMG_2574

Autor: Jozef Selep