Close

08/09/2016

Analyzovali sme projekt Hájiček

Podrobne sme analyzovali projekt Hájiček. Pomohli sme tak obyvateľom Ch. Grobu (najmä časti Triangel). Spracovali sme podrobný rozbor lokality Hájiček a na základe našich námietok a podaní sa musí veľká časť podkladov doplniť a odstrániť pochybenia projektanta a dokumentácie.

Spolupracovali: Selep