Close

ČO SME UROBILI?

Informujeme

Aktívne sledujeme dianie v obci, sme na takmer každom rokovaní zastupiteľstva a boli sme na každej odbornej komisii. Pýtame sa za Vás, informujeme verejnosť, bojujeme za hospodárne riešenia. Zhotovujeme videozáznamy.  Komunikujeme na sociálnych sieťach, vysvetľujeme, chodíme medzi ľudí, diskutujeme, organizujeme stretnutia, budujeme komunitu, navštevujeme a podporujeme podujatia v obci, naše deti robia animátorov pre vaše deti … Spolupracovali: Kolčák, Pekárek, […]

Read More

Nový web

Pripravili sme pre Vás nový informačný web. Organizujeme referendum za zmenu, lebo dlhodobá patová situácia brzdí rozvoj obce. Spolupracovali: Ježeková Havlíková, Kolčák, ďalších asi 20 ľudí

Read More

Vzdali sme sa príjmov

Vzdali sme sa všetkých príjmov od obce za prácu v komisiách. Financie, ktoré máme za túto prácu dostať, nechávame v obecnej kase. Nerobíme to pre peniaze, ale pocit zodpovednosti k miestu kde žijeme.

Read More

Ihrisko v PH3

V súčasnosti pracujeme na návrhu detského ihriska v lokalite PH3, ktoré chceme navrhnúť a aj zrealizovať vo vlastnej réžii bez finančnej podpory obce. Spolupracovali: Selep, Michalík

Read More

Riešime dopravu a diaľnicu

Sme v čelných pozíciách petičného výboru a ideme s kožou na trh pri riešení kolektorov a ostatných stavieb súvisiacich s cestnou infraštruktúrou. Naši členovia intenzívne pracujú v petičnom výbore v riešení problematiky diaľnice. Problémy a záujmy obce musíme suplovať a hájiť na nespočetnom množstve stretnutí na rôznych úrovniach štátnej správy. Zháňame, analyzujeme a spracúvame náročné podklady pre ďalšie vyjednávania a hľadanie riešení v záujme napojenia obce. […]

Read More

Náhradné riešenie pre školákov

Spolu s riaditeľkou školy p. Leštinskou sme vymysleli koncepciu náhradného riešenia školských priestorov. Stáli sme pri zrode a záchranných riešeniach prerobenia klubového domu na školské priestory. Spolupracovali za aktivistov: Michalík Spolupracovali: riaditeľka školy p. Leštinská

Read More

Analyzovali sme projekt Hájiček

Podrobne sme analyzovali projekt Hájiček. Pomohli sme tak obyvateľom Ch. Grobu (najmä časti Triangel). Spracovali sme podrobný rozbor lokality Hájiček a na základe našich námietok a podaní sa musí veľká časť podkladov doplniť a odstrániť pochybenia projektanta a dokumentácie. Spolupracovali: Selep  

Read More