Close

ČO SME UROBILI?

Počítače pre seniorov

Zaslúžili sme sa o PC techniku pre seniorov. Vyvinuli sme verejnú požiadavku na starostu, aby zabezpečil počítače pre seniorov. Stalo sa tak až po tlaku, že v prípade, ak obec nezabezpečí techniku, tak ju dáme ako osobný dar.  Nemohli sme sa pozerať na to ako obec nie je schopná vyjsť v ústrety vlastným dôchodcom. Spolupracovali: Selep

Read More

Vyriešili sme spor: Urbár vs. Výhon

Vyriešili sme cestu a spor Urbár verzus obyvatelia Výhonu. Hľadali a našli sme riešenie na cestu, ktorá bola navrhnutá cez pozemky urbáru a viedla blízko lokality Výhon. Situáciu sme vyriešili prostredníctvom rokovaní petičných výborov, konzultáciami o projektoch. Napokon prišlo ku konsenzu strán a vyriešili sme dlhodobo patovú situáciu trasovania tejto cesty. Spolupracovali: Selep, Granec, Krahulcová, Fatulová

Read More

Zachránili sme 200 000,- eur

Zachránili sme obci 200 000 eur na pochybnom audite verejného osvetlenia. 3 dni sme sa venovali podrobnému študovaniu a analýze 50 strán textu, kde sme našli závažné chyby vo vyhodnotení a záveroch. Na základe toho potom komisia zablokovala nezmyselne vyhodených 200 000 eur vo forme úveru do výmeny verejného osvetlenia v pôvodnej časti Grobu. Najväčším nedostatkom analýzy bolo, že sa nepreukázali […]

Read More

Prieskum o verejnej doprave v obci

Za veľkej pomoci spoluobčanov sme v celej obci zorganizovali zložitý a náročný prieskum o verejnej doprave v obci. Slúžiť mal ako podklad pre jednania s dopravným podnikom. Urobili sme všetky činnosti od prípravy prieskumu, cez vytlačenie anketových lístkov, ich vyhodnotenie.  Vyžiadalo si to viac ako mesačnú prácu, ktorú sme urobili zdarma. Prieskum sme poskytli obecnému úradu, ktorý výsledky úplne ignoroval a spochybnil. […]

Read More

Fitpark a jeho sprevádzkovanie

Výraznou mierou sme spolu s dobrovoľníkmi prispeli k sprevádzkovaniu Fitparku (lokalita Hrudky, Triangel). Zohnali sme podklady a projekty. Paradoxne máme do dnešného dňa viac materiálov k tejto akcii ako samotný Obecný úrad. Následne k Fitparku spracovala ideovú štúdiu úprav autorizovaná krajinná architektka Andrea Prievalská. Na realizácii sa podieľala Jaroslava Lukáčová a zástupkyňa starostu Erika Goliášová. […]

Read More