Close

ČO SME UROBILI?

Dom smútku

Zdarma sme urobili analýzu domu smútku. Zabezpečili sme jeho zameranie nie v trhovej cene, ale za symbolickú sumu, ktorú úrad vyplatil priamo spracovateľovi zamerania. Paradoxom je, že úrad tvrdil, že k domu smútku nie sú žiadne doklady. Následne sa podarilo nájsť všetky doklady ešte aj s podrobným rozpisom mien kto a koľko v rámci akcie Z na dome smútku v minulosti […]

Read More

Projekt škôlky v OC Monar

Zdarma sme vypracovali projekt rekonštrukcie priestorov škôlky v Monare, spracovali celý návrh a poskytovali technické poradenstvo. Vďaka tomu vznikli 2 triedy pre deti.   Spolupracovali: Martin Michalík, Jozef Selep  

Read More

Výstavba kostola na ČV

Pracovali sme aj pre kostol v novej časti obce na ČV. Počas výstavby sme robili zdarma technický dozor a riešili kontrolu subdodávok a firiem pri realizácii.   Spolupracovali: Martin Michalík, Jozef Selep  

Read More

Rekonštrukcia zázemia kostola

Na popud bývalého pána farára p. Jozefa Kempa sme vypracovali zameranie a projekt rekonštrukcie zázemia kostola. Kostol v pôvodnej časti obce dostal nové zázemie sakristie a nový bočný oltár. V pristavanej sakristii pribudlo hygienické zázemie, nový kotol a navrhli sme prístavbu tak, aby korešpondovala s pôvodným charakterom stavby kostola. Na bočnej stene sme navrhli a naprojektovali nový oltár. Všetky práce sme realizovali len […]

Read More

Rekonštrukcia Božej Muky

Na vlastné náklady a vlastnými silami sme zrekonštruovali zničenú Božiu Muku na vstupe do obce Chorvátsky Grob smerom od Slovenského Grobu. Toto zničené miesto sme nanovo omietli sanačnou omietkou, namaľovali, vymenili poškodenú plechovú strechu, natreli a opravili oplotenie. Dnes Vás znova víta pri vstupe do obce dedičstvo našich predkov také, aké bolo pri svojom zrode. Spolupracovali: Jozef […]

Read More