Close

PROJEKTY V OBCI

Keď zberný dvor platí bohatá teta z Bruselu …

Súčasťou starostovej predreferendovej kampane sú obecné noviny, ktoré majú obyvateľom Chorvátskeho Grobu vysvetliť, kto tejto obci škodí. Na doplnenie pridáme ďalšie informácie. Mohlo by sa zdať, že odmietnutie dotácie vyše 800 tisíc eur je zo strany poslancov sabotáž. Ale je to tak naozaj? Nie. Tým, že poslanci neschválili päťpercentnú spoluúčasť, zabránili zbytočnému nákupu predražených strojov, ktoré […]

Read More

Hájiček – aktivisti pripomienkovali novú lokalitu

Nová mega výstavba v časti Hájiček, opäť bez občianskej vybavenosti. V časti Čierna voda má vyrásť ďalšia veľká lokalita s 1320 obyvateľmi, 134 rodinnými domami a 15 bytovkami! Akú budú mať občiansku vybavenosť? Takmer žiadnu, lepšie povedané investor plánuje 3 kusy občianskej vybavenosti. Porovnajme Hájiček s rovnako veľkými obcami v SR. Projekt Hájiček, CHG 1320 obyvateľov Obec Smolník (okr. Gelnica)  cca […]

Read More

Ako pokračujú práce na klubovom dome?

Pre nesúhlas susedov nie je možné vybudovať prístavbu ku klubovému domu. Nateraz jediným riešim zostáva vymaľovať a upraviť existujúce priestory. V nich je miesto pre dve školácke triedy. Okrem tried je nevyhnutná aj oprava sociálnych zariadení.  Keďže prváčikov je viac a dve triedy v klubovom dome im nepostačia, musí sa pre nich uvoľniť aj priestor […]

Read More