Close

REFERENDUM

Vedenie obce opäť hrubo zavádza verejnosť. Cieľom je pravdepodobne zmarenie referenda.

Na stránke obce pribudol článok, v ktorom vedenie obce tvrdí, že „Uznesenie o referende o odvolaní starostu je nezákonné“. Žiaľ opäť ide zo strany starostu o ťažkú manipuláciu! Cieľom je pravdepodobne snaha o zmarenie ústavou garantovaného práva občanov na referendum. Je pravda, že prokurátor vydal protest proti uzneseniu poslancov. Na druhej strane, prokurátor je tiež […]

Read More

Stanovisko k protestu prokurátora

Stanovisko k Protestu prokurátora Petičný výbor považuje niektoré časti stanoviska prokurátora za subjektívny výklad, ktorý sa neopiera o právne normy. Ak obec nemá prijaté povinné VZN, ide o zlyhanie zo strany obecného úradu pod vedením starostu. Ak prokurátor navrhuje uznesenie zrušiť, obec by tým mohla porušiť zákonnú lehotu na vypísanie referenda. To by mohol byť vážny zásah do […]

Read More

Referendum – protest prokurátora

Na web stránke obce sa veľmi neštandardným spôsobom (ako príloha k začiatku školského roka) objavila informácia o Proteste prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva č. 193/2016 o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce. Protest prokurátora. Obci vytýka, že nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie k organizácii miestneho referenda. Protest sme dali na posúdenie právnikom a následne zverejníme […]

Read More

Okrskové komisie pre referendum hľadajú členov

Záujemcovia o členstvo v okrskových komisiách pre miestne referendum, ktoré sa koná dňa 24.9.2016, prihláste sa prosím emailom. Adresa: erika.goliasova@chorvatskygrob.sk Do emailu uveďte meno, telefónne číslo, adresu, preferovanú volebnú miestnosť. Musíte mať trvalý pobyt v obci CHG. Odmena za členstvo 31,- eur. Možnosť prihlásiť sa do 29.8.2016 do 17,00 hod.

Read More

Čo bude po neúspešnom referende?

Neúspešné referendum bude v prípade, ak sa ho zúčastní menej ako nadpolovičná väčšina voličov a teda nebude platné. Z nášho pohľadu aktivistov je neúspešné referendum aj v prípade, ak sa väčšina voličov vysloví za zotrvanie starostu v úrade. V prípade, ak sa referenda zúčastní menej ľudí ako podpísalo petíciu, budeme považovať našu aktivitu za zbytočnú a z ďalších aktivít v obci sa stiahneme. Ak […]

Read More

Čo bude po úspešnom referende?

Za úspešné referendum považujeme to, v ktorom príde hlasovať nadpolovičná väčšina voličov a skončí sa odvolaním starostu Radovana Benčíka. V takom prípade starosta s okamžitou platnosťou skončí vo svojom úrade a jeho právomoci prevezme zástupkyňa starostu Erika Goliášová. Je na nej a poslancoch obecného zastupiteľstva, aby sa pokúsili zlepšiť fungovanie obce a vyriešiť patovú situáciu. Veríme, že nájdu spoločnú reč a budú podporovať […]

Read More

Kde získate informácie o dianí v obci?

Na webe www.lepsigrob.sk sa budeme snažiť poskytnúť Vám informácie o dianí v obci, o problémoch, výhradách obyvateľov a odborníkov. Správy budú zo všetkých oblastí, ktoré sa týkajú života v obci a ďalšieho rozvoja. Ak máte záujem o zverejnenie témy, môžete nás kontaktovať. email: lepsigrob@gmail.com Na facebookovej stránke Chorvátsky Grob – občianska komunita. Tu môžu voľne […]

Read More

Referendum bude 24. septembra 2016

Referendum o odvolaní starostu Radovana Benčíka z funkcie starostu bude 24. septembra 2016, v čase od 7.00 do 20.00 hod. Hlasovať môžete za jeho zotrvanie alebo odvolanie. Svoju odpoveď označíte krížikom pri slove ÁNO (ak súhlasíte s jeho odvolaním) alebo pri slove NIE (ak nesúhlasíte s jeho odvolaním). Referendum vyhlásili poslanci dňa 22. júla 2016 na […]

Read More