Close

ZASTUPITEĽSTVO

Účasť na obecnom zastupiteľstve 4.4.2017

Informácia starostovi od poslancov obecného zastupiteľstva: Važený starosta obce, dňa 4.4.2017 sa koná protest proti katastrofálnej dopravnej situácii v regióne, pretože kompetentní (ministerstvo dopravy, NDS) neustále ignorujú oprávnené požiadavky občanov a zdravý rozum v otázkach riešenia regionálnej dopravy. Poslanci obecného zastupiteľstva – Dana Michálková, Borovský, Granec, Keblešová a Vydrová – sa zúčastníme plánovaného protestu v zmysle […]

Read More

Obecné zastupiteľstvo 13.9.2016 (konané 27.9.2016)

Oficiálny program obecného zastupiteľstva. Červenou farbou sú vyznačené podklady a stav v akom sme ich ako poslanci dostali. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2016 /utorok/ […]

Read More

Stanovisko: Záverečný účet obce za rok 2015

Stanovisko poslancov ku schvaľovaniu záverečného účtu obce Chorvátsky Grob za rok 2015 Dňa 27.9. 2016 sa mal na obecnom zastupiteľstve ako jeden z bodov programu schvaľovať Záverečný účet obce Ch. Grob za rok 2015. Podklady dostali poslanci neskoro a boli chybné! Obecný úrad ich musel prerobiť a opraviť. Napriek tomu nie sú dostatočné a musia byť […]

Read More