Close

17/08/2016

Čo bude po neúspešnom referende?

Neúspešné referendum bude v prípade, ak sa ho zúčastní menej ako nadpolovičná väčšina voličov a teda nebude platné. Z nášho pohľadu aktivistov je neúspešné referendum aj v prípade, ak sa väčšina voličov vysloví za zotrvanie starostu v úrade. V prípade, ak sa referenda zúčastní menej ľudí ako podpísalo petíciu, budeme považovať našu aktivitu za zbytočnú a z ďalších aktivít v obci sa stiahneme. Ak sa bude účasť v referende blíži k 50%, budeme považovať našu snahu za žiadúcu.

Verejný prísľub:

Jozef Selep – iniciátor referenda

Ak sa nepodarí referendum, dávam obyvateľom verejný prísľub, že finančný náklad, ktorý obec zaplatí za referendum, si odpracujem na dobrovoľných projektoch. Nie však na takých, ktoré mi stanoví starosta. Budú to projekty, ktoré vyplývajú z mojej profesie. Mám na mysli úpravu projektovej dokumentácie pre dom smútku v pôvodnej časti Grobu, a pre časť Čierna Voda navrhnem na obecných pozemkoch zmysluplnú občiansku vybavenosť a dotiahnem to do štádia projektového riešenia.

Dôsledky neúspešného referenda:

  • zostane neriešiteľná situácia v obecnom zastupiteľstve (nedôvera poslancov voči starostovi, problémy pri presadzovaní návrhov)
  • predĺženie obdobia, kedy sa obec nerozvíja, až do najbližších samosprávnych volieb
  • rezignovanie obyvateľov, ktorí mali snahu pomôcť obci
  • hrozba nezvratných finančných strát z dôvodu neodborného vedenia obce

Autor: Jozef Selep