Close

17/08/2016

Čo bude po úspešnom referende?

Za úspešné referendum považujeme to, v ktorom príde hlasovať nadpolovičná väčšina voličov a skončí sa odvolaním starostu Radovana Benčíka. V takom prípade starosta s okamžitou platnosťou skončí vo svojom úrade a jeho právomoci prevezme zástupkyňa starostu Erika Goliášová. Je na nej a poslancoch obecného zastupiteľstva, aby sa pokúsili zlepšiť fungovanie obce a vyriešiť patovú situáciu. Veríme, že nájdu spoločnú reč a budú podporovať zmysluplné návrhy.

Postupnosť krokov:

  1. Referendum.
  2. Odvolanie/Neodvolanie starostu.
  3. Neodvolanie – súčasný stav sa nezmení.
  4. Po odvolaní starostu v referende a vyhlásení výsledkov, skončí R. Benčík vo funkcii.
  5. Právomoci dočasne prevezme jeho zástupkyňa E. Goliášová.
  6. Predseda Národnej rady SR vyhlási doplňujúce voľby.
  7. Doplňujúce voľby sú zvyčajne na jar a na jeseň. Očakávame ich v marci, apríli 2017 – určenie termínu závisí od predsedu NRSR.
  8. V doplňujúcich voľbách si zvolíme nového starostu.
  9. Funkčné obdobie nového starostu je do najbližších riadnych komunálnych volieb v roku 2018.

Sme pripravení niesť svoj diel zodpovednosti. Za jedného z možných kandidátov na funkciu starostu na prechodné obdobie považujeme Jozefa Selepa – aktívneho obyvateľa, občianskeho aktivistu, člena Komisie pre výstavbu školy:

„Cítim svoj diel zodpovednosti a nevyhýbam sa jej. Preto chcem pracovať na reálnych a realizovateľných projektoch pri rozvoji obce. Urobiť to môžeme iba spolu s tímom zanietených ľudí, ktorí sa aktívne venujú dianiu v obci, a majú podľa môjho názoru odborné a morálne predpoklady na správu vecí verejných. Chcem ľuďom dokázať, že je možné komunikovať s poslancami a získať ich dôveru a aj väčšinovú podporu. Ukázať, že aj konštruktívna kritika má oprávnené miesto. Som presvedčený, že je možné obe časti obce a ich obyvateľov spájať a nie rozdeľovať. Pre túto obec sa dá pracovať tak, aby starosta niečo dokázal a priniesol nielen projekty, ale reálne výsledky. Nechcem na tejto obci ryžovať, už teraz robím veľa vecí ako dobrovoľník. V prípade, že by som dostal dôveru vo funkcii starostu, pre celé prechodné obdobie budem túto funkciu vykonávať iba za základný plat.“