Close

22/07/2016

Financie: Petičné správy

Petičné správy

  • Leták: Petičné správy, vyšli v náklade 2500 ks a boli distribuované do všetkých domácností v Chorvátskom Grobe.
  • Náklady na grafiku, zalomenie a tlač boli v sume: 258,- € s dph. Faktúra je zverejnená tu: Petičné správy – tlač a zalomenie. Sumu uhradil Jozef Selep bez nároku na refundáciu z transparentného účtu. Berie to ako osobný vklad do iniciatívy.
  • Poštovné – Petičné správy rozniesli vo svojom voľnom čase a bezodplatne aktivisti, ktorí sa podieľali na zbieraní petičných hárkov z domácností. Suma: 0,- €

 

Kontakt:  lepsigrob@gmail.com

file-page1 file-page2 file-page3 file-page4