Close

11/07/2016

Financovanie školy nie je pre verejnosť – R. Benčík

STAROSTA NECHCE K FINANCOVANIU ŠKOLY POVEDAŤ ABSOLÚTNE NIČ VEREJNE

Napriek skutočnosti, že ide o najväčšiu investičnú akciu od vzniku našej obce (cca 3 milióny Eur), starosta Benčík odmieta poslancom poskytnúť finančný plán a dokonca tvrdí, že informácie o financovaní výstavby školy nie sú pre verejnosť.

Na internete si môžete pozrieť video, z ktorého je jasné, ako starosta Benčík bráni výstavbe školy na Čiernej vode obštrukciami. Poslanci na videu opakovane žiadajú starostu, aby im už KONEČNE povedal z čoho a ako chce financovať výstavbu novej školy na Čiernej vode. Starosta odpovedá, že k tomu nepovie ABSOLÚTNE NIČ VEREJNE, lebo „TO JE NENI PRE VEREJNOSŤ“.

Prepis textu z videa:
Poslankyňa Michalková: Ja pokračujem v tom, čo som začala. Je tam navýšenie o 300 tisíc. Kde máme finančné krytie toho navýšenia, pretože my už sme nemali ani na tú prvú alternatívu, kdežto teraz je to ešte kritickejšie, to znamená že trvám na tom, aby sme mali k dispozícii finančný plán výstavby základnej školy s materskou školou na Čiernej vode. Takéto niečo si nám sľúbil, do dnešného dňa (poznámka: 22.3.2016) sme to nedostali, tak že ak môžem poprosiť, do dvoch týždňov by malo byť zvolané nové zastupiteľstvo, predložiť finančné krytie projektu nová škola na Čiernej vode.
Poslanec Granec: Ale nielen škola. Tá škola sa musí zariadiť a tá škola musí od septembra do januára fungovať s platmi učiteľov. Takže nie iba výstavbu školy. Zariadenie a prevádzku.
Starosta Benčík: V tejto veci nebudem hovoriť teraz absolútne nič verejne. Ak chcete, do deviatej, poslanci sa odobrať do mojej kancelárie na pracovné stretnutie v uzatvorenom kruhu, tak vám k tomu poviem nejaké veci. Ak máte záujem.
Poslankyňa Vydrová: A z akého dôvodu?
Starosta Benčík: To je, neni pre verejnosť.