Close

11/07/2016

Fitpark dokončujú pod tlakom obyvateľov

Nevyužitý priestor Fit parku sa k životu prebudil až v posledných mesiacoch. Úsilie sprevádzkovať Fit park – ihrisko, sa zvýšilo po tom, čo minulý rok obec potrebovala ihrisko, aby mohla rozšíriť počet tried v MŠ Monar. Neustály tlak vytvárali aj obyvatelia okolitých domov, bez ktorých by sa projekt nepodaril.

Obec minula na Fit park nemalé peniaze, napriek tomu bol projekt nedokončený. Pôvodný zámer parku ako cvičiska pre dospelých nakoniec ustúpil kombinácií s detským ihriskom. O budúcnosti Fit parku rokovala aj stavebná komisia. Aktivista Martin Michalík pozháňal dostupnú dokumentáciu a vyčíslil nutné investície na dokončenie Fit parku. Bezplatnú pomoc ponúkla aj Andrea Prievalská – autorizovaný krajinný architekt. Cieľom bolo doplniť nové a využiteľné hracie prvky a zlepšiť funkčnosť parku. Andrea Prievalská napokon vypracovala ideovú štúdiu úprav, ktorá premiestnila hracie prvky, navrhla vytvoriť bezpečné dopadové plochy, vybudovať prístrešok (altánok), doplniť vytvorené kopce o šmýkačku. Pre lepšiu údržbu sa minimalizovala plocha trávnika, ktorý nie je možné dostatočne zalievať. Umiestnenie prvkov sa volilo s ohľadom na ich funkciu a bezpečnostné zóny.

Nepodarilo sa zrealizovať výsadbu nových stromov, ktoré by mali dostatočne veľkú korunu, aby v lete poskytovali tieň. Pôvodne vysadené stromy boli nekvalitné jedince so zle pestovanou korunou a koreňovým systémom. Práve preto väčšina vysadených stromov zahynula a svoje tomu pridala aj zanedbaná údržba -najmä chýbajúca zálievka.

Na škodu veci je, že napriek vypracovanému ideovému návrhu úprav od krajinnej architektky Andrei Prievalskej, sa s ňou postup prác nekonzultoval a nedodržali sa všetky odporúčania. Vybrali a zrealizovali sa iba niektoré časti projektu, nevybrali sa certifikované hracie prvky a nevytvorili sa dostatočné bezpečnostné zóny. Chýba aj údržba vysadenej zelene, ktorá môže viesť k jej zničeniu. Otázna je aj kontrola a údržba hracích prvkov a starostlivosť o pieskovisko, ktorú ukladá vyhláška MZ SR.

Nové hracie prvky a dopadové plochy sú umiestňované rôzne a nelogicky bez ohľadu na bezpečnosť a prevádzku ihriska. Demonštruje to hojdací koník pod kopcom so šmykľavkou, basketbalový kôš mimo vyznačenej plochy v štúdii. Basketbalová plocha bola zredukovaná o 80m2 a kôš je umiestnený vo výške, ktorá nespĺňa normy.

13895539_1467374703288264_1388064789903762205_n fitpark-fuserina 13886465_1467374423288292_7536245171610159714_n 13912710_1467374549954946_8816756264641349726_n

Obec postupuje pri rekonštrukcii veľmi neodborne, čo dokazuje niekoľko krát zničený vstup od ťažkej techniky.

Robotníci osadzujú prvky iba pocitovo a nepostupujú podľa vypracovanej štúdie. Nedokončenie parkovacej plochy obmedzuje obyvateľov časti Hrudky, lebo návštevníci parkujú v ich súkromnom areáli. Park je neosvetlený, čo v zimných mesiacoch znižuje bezpečnosť a neumožňuje ihrisko využívať po zotmení.

autor: Andrea Prievalská, Jaroslava Lukáčová

fitparkstudia