Close

25/09/2016

J. Selep – Stanovisko k výsledkom referenda

Vážení susedia, milí priatelia.

K referendu vo väzbe na pár postrehov diskutujúcich z FB pripájam svoje osobné stanovisko.

EXPERIMENT Z GROBU
Výsledok referenda je nespochybniteľný. Starosta nebol odvolaný. Oklieštiť tento výsledok iba na toto jednoduché konštatovanie ale neobstojí.

Výsledkom referenda je totiž rovnako aj fakt, že každý tretí obyvateľ obce s trvalým pobytom v obci starostovi neverí a želá si jeho odstúpenie, pričom je to väčšia skupina obyvateľov, ako tá, ktorá dala starostovi vo voľbách mandát.
Viac ako 800 obyvateľov z pôvodnej časti a viac ako 500 obyvateľov z Čiernej Vody sa jasne voči starostovi vyhranilo. Táto jedina tretina obyvateľov s trvalým pobytom v obci dala starostovi a verejnosti jasný odkaz. Vyhlásenie výsledku neúspešného referenda ich názor a nastavenie následne nijako nezmenilo. Ich frustráciu a sklamanie to skôr znásobilo.
Generalizovanie neúčasti tej zvyšnej skupiny, hoci početnejšej, bez skutočného poznania dôvodov ich rozhodnutia neobstojí a je neobjektívne.

Neakceptovanie a zakrývanie si oči pred druhým podstatným výsledkom referenda je opäť iba o neschopnosti sebareflexie.
Neviem si predstaviť žiadnu súkromnú spoločnosť, ktorá by po vykonaní rozsiahlého prieskumu spokojnosti svojich zákazníkov pri zistení totálnej nespokojnosti každého tretieho klienta ostala spokojná a nevykonala by nijakú nápravu, personálne zmeny. Takáto spoločnosť by pokračovala na ceste zániku.

PÝCHA PORAZENÝCH
Neschopnosť prijať výsledok o neúspechu v referende by bola nesprávna. Avšak referendum bolo poslednou možnou šancou pre iniciátorov pri súčasnom starostovi, ako dokázať naštartovať zmenu v obci. Táto skupina ľudí počas celého obdobia pred referendom ponúkala starostovi svoju ochotu pomôcť. Namiesto otvorenej náruče táto inicitíva narážala na zovretú päsť. V krajnom prípade na prisvojovanie si riešení starostom.

Míňať vlastnú energiu na neplodnú spoluprácu, ktorej výsledkom je zničenie celého snaženia je nezmyselné. Ak si človek má vážiť prácu druhých, musí si najprv vážiť prácu samého seba.

– Projekt na školu na Promcene stálo množstvo ľudí obrovskú námahu. Keď prišla možnosť dotácie 280 tsíc Eur tu bola skupina ľudí, ktorí vo svojom súkromnom a pracovnom čase tento projekt bez nároku na honorár pripravovali/pripomienkovali. Chceli jednoducho pomôcť. Dnes je ich aktivita v koši,
– Dotazníky na MHD, ich tvorbu, expedíciu a vyhodnocovanie pripravovala iná skupina ľudí, ktorá redukciu spojov MHD pre dotknutú cestujúcu verejnosť chcela pomôcť riešiť, lebo starosta o MHD v tom čase nemal záujem. Množstvo práce, energia ľudí ale skončili v koši,
– Komisia pre výstavbu škôl mala za cieľ pre obec pred podpisom zmluvy na kúpu pozemku na Starlande a prevodu práv stavebníka poukázať a predstaviť všetky možné problémy, venovali tomu množstvo času, pátrali po podkladoch, ktoré im nikto nechcel ukázať, pričom ich výsledok skončil rovnako v koši a tam skončí aj porovanie výhodnosti oboch lokalít.

Týchto pár príkladov som uviedol, aby som mohol v absolútnej pokore skonštatovať, že mínať vlastný čas, energiu, ponúkať riešenia, aby v konečnom výsledku skončili v koši zmysel nemá. Nemá to zmysel ani z hľadiska nastavenia verejnosti, ktorá plne takýto stav akceptuje. To nie je sťažnosť, je to prijatie stavu aký je. Obzvlášť, ak výsledkom tejto mojej aktivity sú napríklad v mojom prípade oznámenia/výzvy od právneho zástupcu starostu a aj zo strany Starlandu.

Férovosť komunikácie je pritom zo strany niektorých konkrétnych oponentov o zavádzajúcich stanoviskách na webe obce alebo o zaslaných emailoch poslancom, kde je moje meno hrubým spôsobom znevažované práve tými, ktorí na verejnosti deklarujú svoj PR korektný, otvorený a konštruktívny prístup.

Beriem výsledok referenda ako reflexiu pre mňa, že starostovi ľudia ponechali mandát, aby urobil všetko, čo im sľúbil. Postavil školu, škôlky, rozbehol zriadenie strednej školy v obci, dosiahol rozšírenie Seneckej, železnicu s 2-mi zastávkami. Pán starosta môže naplno prejaviť a naplniť svoj volebný program. Mne osobne postačí, ak reálne nedostane obec do nútenej správy a pri developerských projektoch bude strikne požadovať dodržiavanie Územného plánu a mal rovnaký meter na všetkých.
Plne tomu prispôsobím ďalšie moje konanie.

Zároveň, ak by ktokoľvek z obyvateľov, ktorejkoľvek časti pocítil potrebu mojej pomoci pri svojom probléme v súvislosti s obecnými problémami, rád mu odovzdám moje skúsenosti, poznatky alebo pomoc.

SOM ZVEDAVÝ ČI SA DODRŽÍ SĽUB, ŽE SI NIEKTO ODPRACUJE NÁKLADY NA REFERENDUM
Do konca tohto kalendárneho roku si určite od niektorých ľudí a od diania v obci rád oddýchnem. Moje slovo o príprave projektu/projektov v cene referenda platí. Cez 211-ku požiadam obec o sumár nákladov a v priebehu budúceho roku v stanovenej cene tento náklad vrátim .V závislosti od rozsahu prác bude už iba otázne, na koľko projektov sa reálne dostane.

S úctou a poďakovaním Jozef Selep