Close

21/09/2016

List: Piate koleso na voze, alebo piata lekáreň v Ch. Grobe

Najnovšie obecné noviny Chorvátskeho Grobu priniesli správu o tom, že v Coop Jednota v časti Čierna Voda, má byť otvorená aj lekáreň.

V obci sú v súčasnosti už 4 lekárne, z toho 3 v časti obce Čierna Voda, čo pokrýva územie s počtom obyvateľov cca 12 tisíc. Otvorenie ďalšej lekárne môže mať negatívny dopad na samotného prenajímateľa i nájomcu. Domnievame sa, že prenájom v inej podnikateľskej oblasti, ktorá v našej obci absentuje, bude mať pre zúčastnené strany i obyvateľov obce pozitívny charakter.

V našej časti obce chýba základná občianska vybavenosť ako napr. pošta, banka, detašované pracovisko obecného úradu – podateľňa, pokladňa …

Viac si prečítajte …

  1. List pre COOP JEDNOTA
  2. Žiadosť obci, str. 1
  3. Žiadosť obci, str. 2

 

Autor: Beata Valocká