Close

17/09/2016

Máme dve rozostavané školy

Po položení základného kameňa na Javorovej aleji sa začala výstavba I. etapy školy aj v lokalite Promcen. Situácia vyzerá byť teda veľmi zaujímavá.

Lokalita Promcen

Spoločnosť MCST oznámila, že začína stavať prvú etapu ZŠ a MŠ v lokalite Promcen. (pri hoteli Agátka, v súčasnosti sa tam stavia Coop Jednota). Na základe stavebného povolenia (máj 2015) začínajú terénne práce, práce na oplotení, malá architektúra, elektrická prípojka, areálové rozvody, vonkajšie osvetlenie.

Okrem toho sa začnú práce aj na spevnených plochách a komunikáciách, na splaškovej kanalizácii a na dažďovej kanalizácii.

Lokalita Javorová alej:

Momentálne sú postavené podporné pilóty. Na webe obce sa objavila podpísaná zmluva na sumu vyše 245 tisíc eur na výstavbu parkoviska, chodníkov a spevnených plôch. Tu nájdete zmluvu…, pozrite si dátum 24.8.2016

Prevzatie staveniska bolo v pláne 5.9.2016 a odovzdanie už hotového diela má byť do 1.10.2016

zdroj: web obce, web chorvatania.sk