Close

31/08/2016

Multifunkčné ihrisko na Čiernej vode

Deti a mládež v Chorvátskom Grobe nemajú veľa možností na športovanie. Napraviť to malo multifunkčné ihrisko v areáli súčasného futbalového ihriska vedľa hotela Agátka.

Úrad vlády SR zverejnil v marci 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe: Podpora rozvoja športu na rok 2015. Zameraná bola na výstavbu multifunkčných  ihrísk pre minimálne dva druhy športu, určených predovšetkým pre deti a mládež. Cieľom programu je napomôcť k rozvoju športu v obciach a mestách, v ktorých nie je dostupné vyhovujúce športové ihrisko, ako aj vytvoriť podmienky pre aktívne trávenie voľného času a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť.

O financie sme požiadali aj my ako obec. Multifunkčné ihrisko sme chceli vybudovať na Čiernej Vode na Pezinskej ulici. Obec získala dotáciu vo výške 40 000 eur. Obecný architekt Andrej Svetko naprojektoval celé ihrisko vrátane multifunkčného ihriska. Obec požiadala o stavebné povolenie stavebný úrad v Bernolákove. Stavebné povolenie je platné a už nič nebránilo výstavbe.

Lenže nič sa nedeje. Poslanci sa na zastupiteľstvách, ale aj interpeláciami snažili zistiť, prečo sa multifunkčné ihrisko nestavia. Z úst zástupkyne starostu p. Goliašovej na zastupiteľstve zaznievalo, že dotáciu 40 000 eur by bolo lepšie vrátiť, lebo za také peniaze sa ihrisko postaviť nedá. Medzitým vypršal termín na poskytnutie dotácie a všetci sme radi, že obec znova požiadala Úrad vlády o predĺženie termínu vyúčtovania. Nový termín bol stanovený na koniec augusta 2016…

Žiaľ, na ihrisku sa stále nič nedeje. Niekoľko mesiacov sa mala realizovať výstavba ihriska. Obec zároveň získala aj dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja na vybudovanie altánku a priestoru pre verejnosť. Celé zázemie multifunkčného ihriska a oddychovej zóny malo byť k dispozícii pre deti už počas týchto letných prázdnin (2016). Žiaľ, nestalo sa. Multifunkčné ihrisko sa ani nezačalo stavať a oddychová zóna sa nakoniec scvrkla iba do malého dreveného záhradného altánku financovaného z BSK.

Nič z toho nie je podľa projektu, ale ide iba o dočasné provizóriá. Už to vyzeralo, že toto bude maximum, čo sa podarí z ihriska vybudovať. Termín výstavby multifunkčného športového areálu sa do konca augusta 2016 nestíhal.

Našťastie obec (na tlak poslancov a aj verejnosti) znova požiadala o predĺženie termínu na vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Úrad vlády súhlasil s novým termínom do konca roka 2016.

Všetci veríme, že do tretice sa konečne niekto z obecného úradu spamätá a s výstavbou multifunkčného ihriska sa začne čo najskôr. Času veľa nezostáva, betónovanie v novembri a decembri môže byť problém.

autor: Dana Michálková

foto: prebrané z obecnej webstránky