Close

15/09/2016

Prerušenie premávky a presun zastávok MHD

V súčasnosti sa na Vajnorskej ulici stavia supermarket COOP Jednota a okružná križovatka. (pri veterinárovi) Práve výstavba križovatky obmedzí dopravu a bude znamenať presun zastávok MHD.

Dôjde k trvalému prerušeniu premávky na miestnej komunikácii na parcele č. 1651 od Hlavného dvora vedľa budovaného supermarketu COOP Jednota. Od termínu prerušenia nebude možný výjazd z nej na Vajnorskú ulicu pri klinike Welvet, ale iba v zákrute pred/vedľa hotela.

Ešte predtým budú premiestnené autobusové zastávky, ktoré sú momentálne vedľa cesty na okraji budúceho parkoviska pre supermarket COOP Jednota. Aktuálne bude v najbližších dňoch realizovaná autobusová zastávka na Triblavinskej ulici na okraji odvodňovacieho rigolu od lávky ponad rigol oproti klinike Wellvet. V rámci tejto časti realizácie stavby dôjde aj k dočasnému prerušeniu premávky na výjazde z Triblavinskej ulice na Pezinskú ulicu v smere na Slovenský Grob.  Následne bude realizovaná aj zastávka na druhej strane cesty na Vajnorskej ulici pri dokončovanom parkovisku pre supermarket COOP Jednota.

zdroj info: chorvatania.sk