Close

05/09/2016

Referendum – protest prokurátora

Na web stránke obce sa veľmi neštandardným spôsobom (ako príloha k začiatku školského roka) objavila informácia o Proteste prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva č. 193/2016 o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce. Protest prokurátora. Obci vytýka, že nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie k organizácii miestneho referenda.

Protest sme dali na posúdenie právnikom a následne zverejníme stanovisko k situácii a k dôsledkom, ktoré to bude mať.

Jozef Selep