Close

08/09/2016

Riešime dopravu a diaľnicu

Sme v čelných pozíciách petičného výboru a ideme s kožou na trh pri riešení kolektorov a ostatných stavieb súvisiacich s cestnou infraštruktúrou. Naši členovia intenzívne pracujú v petičnom výbore v riešení problematiky diaľnice. Problémy a záujmy obce musíme suplovať a hájiť na nespočetnom množstve stretnutí na rôznych úrovniach štátnej správy. Zháňame, analyzujeme a spracúvame náročné podklady pre ďalšie vyjednávania a hľadanie riešení v záujme napojenia obce.

Spolupracovali: Selep, Vydrová