Close

08/09/2016

Robíme analýzy pre poslancov

Pre poslancov pripravujeme analýzy a podklady, kde suplujeme činnosť obecného úradu. Spracovali sme prieskum trhu asfaltovacích strojov, robili finančné porovnania rentabilnosti investičných projektov obce.