Close

príspevky

Zriadenie transparentného účtu

Aj 5,- eur nám pomôže vytlačiť 50 ks letákov. V júli 2016 sme zriadili transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. Na účet je možné posielať dobrovoľné príspevky, ktoré budú slúžiť na výdavky spojené s informovaním obyvateľov pred blížiacim sa referendom. Názov účtu: ZA LEPŠÍ GROB Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 1647 1878 […]

Read More