Close

súd

Súd zrušil predbežné opatrenie týkajúce sa školy

Starosta plánoval kúpu pozemku pod novú školu v lokalite Javorová alej. Zmluva o budúcej kúpe sa nepozdávala poslancom a nesúhlasili s ňou. Dôvody: starosta nezverejnil projekt nepredložil financovanie a rozpočet v lokalite chýba kanalizácia a plynová prípojka chce zmenu územného plánu v prospech developera (zmeniť zeleň na bytovky, odpúšťa pozemky na školy) Starosta napriek výhradám […]

Read More