Close

08/09/2016

Vedenie obce opäť hrubo zavádza verejnosť. Cieľom je pravdepodobne zmarenie referenda.

Na stránke obce pribudol článok, v ktorom vedenie obce tvrdí, že „Uznesenie o referende o odvolaní starostu je nezákonné“. Žiaľ opäť ide zo strany starostu o ťažkú manipuláciu! Cieľom je pravdepodobne snaha o zmarenie ústavou garantovaného práva občanov na referendum.

Je pravda, že prokurátor vydal protest proti uzneseniu poslancov. Na druhej strane, prokurátor je tiež len človek a môže sa mýliť. Veď aj sám v proteste uvádza, že „POVAŽUJE“ dotknuté uznesenie za nezákonné. Samotný protest prokurátora automaticky NEZNAMENÁ, že k porušeniu zákona naozaj došlo.

Rýchlym prieskumom medzi poslancami sme zistili, že väčšina poslancov považuje protest za NEDÔVODNÝ a prokurátorovi nevyhovie. V súlade so zákonom.

Žiadame preto vedenie obce a starostu, aby pred referendom NEMANIPULOVAL s verejnou mienkou. Starosta uznesenie poslancov podpísal. Ak dnes následne tvrdí, že uznesenie je nezákonné, môžeme sa iba domnievať, že jeho skutočným cieľom je ZMARENIE REFERENDA, ktorým môžu občania starostu odvolať.