Close

22/07/2016

Zriadenie transparentného účtu

Aj 5,- eur nám pomôže vytlačiť 50 ks letákov.

V júli 2016 sme zriadili transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. Na účet je možné posielať dobrovoľné príspevky, ktoré budú slúžiť na výdavky spojené s informovaním obyvateľov pred blížiacim sa referendom.

Názov účtu: ZA LEPŠÍ GROB

Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 1647 1878

Skontrolujte si ako využívame financie: Transparentný účet ZA LEPŠÍ GROB

V budúcnosti budeme účet využívať aj na financovanie drobných projektov a dobrovoľníckych akcií v obci.

Prispieť môžete akoukoľvek sumou. Ďakujeme

 

Kontakt: lepsigrob@gmail.com