Close

admin

Vedenie obce opäť hrubo zavádza verejnosť. Cieľom je pravdepodobne zmarenie referenda.

Na stránke obce pribudol článok, v ktorom vedenie obce tvrdí, že „Uznesenie o referende o odvolaní starostu je nezákonné“. Žiaľ opäť ide zo strany starostu o ťažkú manipuláciu! Cieľom je pravdepodobne snaha o zmarenie ústavou garantovaného práva občanov na referendum. Je pravda, že prokurátor vydal protest proti uzneseniu poslancov. Na druhej strane, prokurátor je tiež […]

Read More

Vox populi – Ferdinand Kolčák

      REFERENDUM JE NEVYHNUTNÉ, ZÚČASTNÍM SA!       Ferdinand Kolčák – obyvateľ obce Starosta a poslanci sú v neriešiteľnom ľudskom a odbornom spore. Obeťou sú obyvatelia. Ak nechceme, aby sa ďalšie dva roky na obecnom úrade iba svietilo a kúrilo, treba starostu v súlade so zákonom, odvolať v referende. Iná cesta dnes […]

Read More

Vox populi – Ján Granec

ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM. Ján Granec – poslanec obce Chorvátsky Grob Nič sa v obci za 2 roky jeho starostovania neurobilo. Vedie obec do nútenej správy, lebo chce postaviť kontajnerovú školu cca 100 000 000 Sk a obec na to nemá. Starosta vetuje väčšinu uznesení. Uznesenia ktoré prejdú, tak v nich nekoná, alebo dokonca koná v rozpore s […]

Read More

Vox populi – Vladimíra Vydrová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.      Vladimíra Vydrová – poslankyňa obce Chorvátsky Grob Najzásadnejšie pre mňa je, že starosta opakovane nesplnil sľub výstavby ZŠ a MŠ, vedome zaviedol mnohé rodiny a spôsobil im problémy. Uprednostňuje rodinkárstvo a nie odbornosť. Z toho sa následne odvíjajú nekompetentné rozhodnutia a živelné akcie. Potláča demokraciu, poskytuje podklady pre poslancov so zavádzajúcimi […]

Read More

Vox populi – Miroslav Marynčák

ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM. Miroslav Marynčák – projektant, urbanista, bývalý starosta obce Chorvátsky Grob. Aj keď sa v súčasnosti už nezaoberám detailným dianím v obci, budem sa rozhodovať na základe zásadných faktov. Nie rečí, čo je všetko starosta pripravený urobiť, ale čo mohol pre obec urobiť. Predpoklady na to na začiatku mal: väčšinové zloženie zastupiteľstva, kvalitní […]

Read More