Close

redaktor

Účasť na obecnom zastupiteľstve 4.4.2017

Informácia starostovi od poslancov obecného zastupiteľstva: Važený starosta obce, dňa 4.4.2017 sa koná protest proti katastrofálnej dopravnej situácii v regióne, pretože kompetentní (ministerstvo dopravy, NDS) neustále ignorujú oprávnené požiadavky občanov a zdravý rozum v otázkach riešenia regionálnej dopravy. Poslanci obecného zastupiteľstva – Dana Michálková, Borovský, Granec, Keblešová a Vydrová – sa zúčastníme plánovaného protestu v zmysle […]

Read More

Koľko bude stáť nová škola? Kde vezmeme peniaze?

Dňa 11.10.2016 sa konalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom bola poslancami smerom k starostovi obce opätovne a dookola kladená tá istá otázka – KOĽKO BUDE STÁŤ NOVÁ ŠKOLA? Starosta na túto legitímnu otázku dodnes nedal jasnú odpoveď s odôvodnením, že tieto informácie podliehajú utajeniu z dôvodu neukončeného verejného obstarávania. Z jeho úst zaznela informácia, že to bude cez 2 milióny Eur. […]

Read More

Obecné zastupiteľstvo 13.9.2016 (konané 27.9.2016)

Oficiálny program obecného zastupiteľstva. Červenou farbou sú vyznačené podklady a stav v akom sme ich ako poslanci dostali. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2016 /utorok/ […]

Read More

Stanovisko: Záverečný účet obce za rok 2015

Stanovisko poslancov ku schvaľovaniu záverečného účtu obce Chorvátsky Grob za rok 2015 Dňa 27.9. 2016 sa mal na obecnom zastupiteľstve ako jeden z bodov programu schvaľovať Záverečný účet obce Ch. Grob za rok 2015. Podklady dostali poslanci neskoro a boli chybné! Obecný úrad ich musel prerobiť a opraviť. Napriek tomu nie sú dostatočné a musia byť […]

Read More

J. Selep – Stanovisko k výsledkom referenda

Vážení susedia, milí priatelia. K referendu vo väzbe na pár postrehov diskutujúcich z FB pripájam svoje osobné stanovisko. EXPERIMENT Z GROBU Výsledok referenda je nespochybniteľný. Starosta nebol odvolaný. Oklieštiť tento výsledok iba na toto jednoduché konštatovanie ale neobstojí. Výsledkom referenda je totiž rovnako aj fakt, že každý tretí obyvateľ obce s trvalým pobytom v obci […]

Read More

E. Máťašová – Stanovisko k výsledkom referenda

Bez ohľadu na výsledok včerajšieho referenda ako členka Komisie pre miestne referendum chcem touto cestou poďakovať všetkým členom tak miestnej komisie ako aj všetkým členom okrskových komisií, vďaka ktorým sme boli schopní zabezpečiť nerušený výkon ústavných občianskych práv. Bol to dlhý a náročný deň, ktorý sme napriek všetkému zvládli. Ešte raz vďaka. Eva Máťašová – […]

Read More

L. Ježeková Havlíková – Stanovisko k výsledkom referenda

Obyvatelia obce rozhodli, že si zmenu neželajú a súčasný stav im vyhovuje. Toto rozhodnutie rešpektujem i keď osobne ma veľmi mrzí. Zrejme nie všetci sú si vedomí následkov, ktoré toto rozhodnutie bude mať. Cítiť ich budeme na vlastnej koži najbližšie dva roky. Ak niekto verí, že sa starostovi podarí postaviť základnú školu, niekoľko škôlok, strednú […]

Read More

M. Michalík – Stanovisko k výsledkom referenda

Spájanie a ťah za jeden povraz nebudú ani naďalej súdene tejto obci. Podľa predpokladaného stavu sa zdá, že obyvatelia časti CV sú s prácou, praktikami aj výsledkami pána starostu spokojní, dôverujú mu a v referende ho neúčasťou podporili. Otázkou je, či sú skutočne spokojní s dosiahnutými výsledkami, alebo len nemali záujem a vyhovuje im súčasný […]

Read More

Nové detské dopravné ihrisko

Dúhová škôlka má dopravné ihrisko. Používať ho môžu všetky deti. Tešíme sa, že sme v tomto školskom roku mohli deťom v škôlke na Čiernej Vode priniesť novinku- Dopravné ihrisko! Ihrisko sa nachádza hneď vedľa našej budovy. Je koncipované tak, aby deťom v rámci dopravnej výchovy prinieslo čo najviac nových vedomostí, ale radi sa na ňom […]

Read More