Close

FINANCOVANIE

Náklady na predreferendovú kampaň

Náklady na informačnú kampaň pred Referendom hradíme z vlastných peňazí a z financií od podporovateľov. Príjmy aj výdavky si môžete odkontrolovať TU na transparentnom účte. V tabuľke uvádzame aktivity, spôsob úhrady a sumu. Údaje priebežne aktualizujeme podľa toho, ako nám prichádzajú faktúry. tlač letáku Referendum tlač letáku Otázky a odpovede z účtu 408,- eur 150,- […]

Read More

Zriadenie transparentného účtu

Aj 5,- eur nám pomôže vytlačiť 50 ks letákov. V júli 2016 sme zriadili transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. Na účet je možné posielať dobrovoľné príspevky, ktoré budú slúžiť na výdavky spojené s informovaním obyvateľov pred blížiacim sa referendom. Názov účtu: ZA LEPŠÍ GROB Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 1647 1878 […]

Read More

Financie: Petičné správy

Petičné správy Leták: Petičné správy, vyšli v náklade 2500 ks a boli distribuované do všetkých domácností v Chorvátskom Grobe. Náklady na grafiku, zalomenie a tlač boli v sume: 258,- € s dph. Faktúra je zverejnená tu: Petičné správy – tlač a zalomenie. Sumu uhradil Jozef Selep bez nároku na refundáciu z transparentného účtu. Berie to ako […]

Read More

Financie: Petícia

Tlač 2300 ks petičných hárkov a letáku – čiernobiela tlač vo formáte A4. Vytlačenie zabezpečili aktivisti bezodplatne, v rámci svojich osobných zdrojov. Poštovné – expedovanie hárkov do domácnosti prostredníctvom Slovenskej pošty. Suma: 66,- €.  V plnej výške ju uhradil Jozef Selep – občiansky aktivista, ako iniciátor petície.   Kontakt:  lepsigrob@gmail.com

Read More