Close

Uncategorized

Obecné zastupiteľstvo 13.9.2016 (konané 27.9.2016)

Oficiálny program obecného zastupiteľstva. Červenou farbou sú vyznačené podklady a stav v akom sme ich ako poslanci dostali. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2016 /utorok/ […]

Read More

Predražená oprava ulíc

Posvieťme si na rekonštrukciu ulíc Karpatská a Na kŕčoch, ktorá sa urobila na jar tohoto roku. Poslanci síce schválili kompletnú rekonštrukciu asfaltového krytu, ale starosta svojvoľne rozhodol, že sa vykonajú len opravy asfaltového povrchu (tzv. flekovanie). Celkovo sa týmto spôsobom zaflekovala plocha vo veľkosti 650 m2. Opravu realizovala spoločnosť ABC servis s.r.o. za 35 988 Eur. […]

Read More