Close

Kto sme?

Sme obyvatelia Chorvátskeho Grobu – Vaši susedia. V súčasnosti je nás niekoľko desiatok. Už nás nebaví iba frflať na neschopných politikov. Pochopili sme, že veci sa samé nepohnú, nevyriešia a ani neurobia. Rozhodli sme sa, že niečo urobiť musíme. Chceme zmeniť smerovanie našej obce k lepšiemu, k reálnym a realizovateľným výsledkom. S predstavou prečo voláme po zmene, ale aj so spôsobom ako to urobiť, sa chceme podeliť aj s vami.

Nerozdeľujeme sa na “starousadlíkov” a “čiernovoďanov.” Sme všetci z jednej obce a nezáleží, na ktorej ulici bývame. Problémy, radosti aj starosti sa dotýkajú všetkých bez ohľadu na adresu. Informáciami a článkami na túto stránku prispievajú – aktívni občania, členovia komisií a poslanci a môže tak urobiť každý, kto si myslí , že má čo povedať a má dôveryhodné podklady. (email: lepsigrob@gmail.com)

Súčasné vedenie obce stratilo našu dôveru. Starosta Radovan Benčík za takmer dva roky vo funkcii stratil aj dôveru väčšiny poslancov (pritom začínal s 3/5 väčšinou). Dlhodobo sme sa snažili vedeniu obce pomáhať. Nie sme len tí, ktorí kritizujú.

Čo sme urobili pre našu obec? Členovia iniciatívy vypracovali projekty úpravy škôlky, pracovali na projekte ihriska pri Triangli, pomáhali s vybavovaním stavebného povolenia na školu, podali pripomienky k stavbe nových lokalít, prišli s náhradným riešením prváckych tried, rekonštruovali Božiu Muku, technický dozor pri stavbe kostola na ČV, zorganizovali sme náročný obecný prieskum o verejnej doprave, vyriešili sme spor o cestu urbár vs. výhon, analyzovali sme projekt Hájiček, riešime diaľnicu ako členovia petičných výborov, osobne sa zúčastňujeme všetkých verejných bridág, pracujeme na návrhu detského ihriska v PH3, pripravili sme pre vás tento informačný web. Ešte stále nevidíte rozdiel? Ten je minimálne v  tom, že zatiaľ čo úrad má na toto aparát, financie a tí, ktorí to majú robiť sú kráľovsky platení, tak my to robíme zdarma, za naše peniaze a vo svojom voľnom čase. Pridajte sa k nám.

Žiaľ starosta Benčík urobil kroky proti záujmom našej obce a proti vlastným obyvateľom, v hrubom rozpore s vlastným volebným sľubom a záväzkom. To nás primälo k vyhláseniu petície za jeho odvolanie. Petíciu podpísalo takmer 1250 voličov a to viedlo k vyhláseniu referenda na 24. septembra 2016.

Medzi obyvateľmi obce sú čestní a múdri ľudia, ktorí sú schopní a ochotní byť alternatívou k súčasnému starostovi. Preto veríme, že na čele obce môže byť človek, ktorý ju môže posunúť ďalej, zrealizovať rozvojové projekty a skutočne pracovať v prospech ľudí. Sme pripravení niesť svoj diel zodpovednosti.  

Utvrdili sme sa, že naozaj platí: “ Za neochotu podieľať sa na politike, nám budú vládnuť tí najhorší”. Nech to znie akokoľvek pateticky a namyslene, ak do politiky nepôjdu tí bystrí, úspešní a čestní, kde nielen zákon, ale hlavne morálka je meradlom a základom, budú tam tí druhí.

Veríme, že petíciou sme odštartovali základ pre LEPŠÍ GROB. Chceme získať Vašu podporu a uskutočniť zmenu v hodnotách a výsledkoch. Nech je Chorvátsky Grob dobrým a dôveryhodným partnerom a nech je lepším miestom pre život jeho obyvateľov.

 

Sme Iniciatíva za lepší Chorvátsky Grob.
Nie je nám jedno, ako sa v našej obci žije.

triangel

Kontakt: lepsigrob@gmail.com