Close

07/08/2016

Sľuby sa sľubujú, ale pre deti nie je v škôlke miesto

Na demagógiu a lož nášho starostu doplatili aj nádejní škôlkári. V čase, keď sme zbierali podpisy pod petíciu o odvolávaní  starostu, ste si v schránke našli list od Radovana Benčíka.

K prijímaniu deti do ZŠ a MŠ starosta uviedol, citujem:

„Áno, je pravda, že niektoré aktivity spojené s výstavbou školy a škôlky sa predĺžili, avšak UŽ TERAZ MÁME PRIPRAVENÉ DOČASNÉ NÁHRADNÉ RIEŠENIE, KTORÉ UMOŽNÍ PRIJAŤ VŠETKÝCH ŠKÔLKÁROV A ŠKOLÁKOV NAČAS, ČÍM SA UĽAHČÍ KAŽDODENNÝ ŽIVOT MLADÝCH RODÍN. ČIERNOVODSKÉ DETI BUDÚ CHODIŤ DO ŠKOLY A ŠKÔLKY NA ČIERNEJ VODE BEZ TOHO, ABY ICH RODIČIA MUSELI VOZIŤ DO GROBU.“

S pripraveným dočasným riešením to však nebola pravda. Starosta v tom čase nemal pripravené žiadne náhradné riešenie. Hasiť situáciu, kedy nemal kam dať školákov, mu pomohla riaditeľka školy Eleonóra Leštinská a aktivista Martin Michalík. Tí prišli s návrhom zrekonštruovať Klubový dom, do ktorého by sa dočasne nasťahovali tri triedy prvákov. Ich riešenie si starosta okamžite osvojil, čo mu ale nebránilo toho istého Martina Michalíka napádať ako škodcu rozvoja obce. Zmieňoval sa o ňom vo svojich otvorených listoch.

Dôkazom, že žiadne iné riešenie starosta nemal, je aj list z dňa 5.8.2016. List je adresovaný predsedovi Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Týka sa priestorov pre ich zväz, ktoré mali práve v Klubovom dome.  Citujem:

„V obci vyvrcholila niekoľko rokov neriešená problematika kam umiestniť žiakov Základnej školy, ktorí majú v obci trvalý pobyt a Obec musí zabezpečiť ich povinnú školskú dochádzku. NAKOĽKO NEDISPONUJEME ŽIADNYM INÝM RIEŠENÍM, KTORÉ BY SA DALO REALIZOVAŤ DO ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017, PRISTÚPILI SME K REKONŠTRUKCII KLUBOVÉHO DOMU, KTORÝ JE MAJETKOM OBCE.“

Dôsledkom absurdného stavu je, že desiatky trojročných detí sa do škôlky v roku 2016/2017 nedostanú. Rodičom teda zrejme nič iné nezostane, ako na začiatku septembra odviezť svoje deti starostovi na obecný úrad.

Jozef Selep – občiansky aktivista