Close

29/03/2017

Účasť na obecnom zastupiteľstve 4.4.2017

Informácia starostovi od poslancov obecného zastupiteľstva:

Važený starosta obce,

dňa 4.4.2017 sa koná protest proti katastrofálnej dopravnej situácii v regióne, pretože kompetentní (ministerstvo dopravy, NDS) neustále ignorujú oprávnené požiadavky občanov a zdravý rozum v otázkach riešenia regionálnej dopravy. Poslanci obecného zastupiteľstva – Dana Michálková, Borovský, Granec, Keblešová a Vydrová – sa zúčastníme plánovaného protestu v zmysle právoplatných uznesení obecného zastupiteľstva 69/ 2014 a 150/ 2016 a podporia tak svojou účasťou OZ Triblavina. Z tohto dôvodu sa menovaní poslanci nezúčastnia avizovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Touto cestou vyzývame starostu obce, aby aj on svoju účasť na proteste potvrdil a preukázateľne aj takýmto spôsobom plnil výkon predmetných platných prijatých uznesení.

Protest sa uskutoční pomalým prechodom po prechode pre chodcov oproti UPS na Seneckej ceste 4.4.2016 od 16:00 do 16:30.

Zároveň žiadam aj v mene kolegov uverejniť oznam na webstránke obce „PRÍĎTE PODPORIŤ SVOJOU ÚČASŤOU OZ Triblavina! Pozývame všetkých občanov nespokojných s dopravou, aby svojou účasťou vytvorili tlak na kompetentných na ministerstve dopravy a NDS, aby pokračovali vo výstavbe diaľnice D1 so súbežnými kolektormi v zmysle vydaných právoplatných povolení a v súlade s územným plánom BSK. Prineste si reflexné vesty a dobrú náladu. Vopred ďakujeme! OZ Triblavina“

S prianím pekného dňa

Dana Michálková