Close

29/08/2016

Vox populi – Anna Lamperová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Anna Lamperová – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Ak sa náš súčasný pán starosta chcel dostať do vysokej funkcie na to, aby si uzurpoval moc rozhodovať vo všetkom, egoisticky nepočúval hlasy svojho okolia, nepripustil možnosť inému uplatniť odlišný názor, nezniesol žiadnu, aj dobre mienenú či konštruktívnu kritiku, svojvoľne narábal so spoločnými finančnými prostriedkami, používal klamstvo ako pracovný a dorozumievací prostriedok, mal nám to v rámci svojej predvolebnej kampane oznámiť. Avšak v tom prípade by určite nedostal ani jeden hlas, okrem svojho vlastného. Svojich voličov, a teda aj mňa, oklamal planými sľubmi a výsledná realita výkonu jeho funkcie je na hony vzdialená od toho, čo sme od neho očakávali.

Na ilustráciu príčin svojho rozčarovania z jeho vládnutia použijem len niekoľko  argumentov spojených s vlastnou osobnou skúsenosťou:

  • pri tvorbe obecného časopisu zapojil do jeho realizácie firmu, ktorá sa podieľala na predvolebnej kampani pána starostu a nemá k obci žiaden blízky vzťah; zatajil podpísané obchodné vzťahy s danou firmou aj pred bývalou komisiou, v náplni ktorej bola, okrem iného, aj príprava obecného časopisu; zmluvu zverejnil až po nátlaku komisie;
  • túto firmu odmenil za podieľaní sa na svojej úspešnej predvolebnej kampani uzavretím utajenej zmluvy, v ktorej za nemalú finančnú odmenu má firma napríklad „zabezpečovať denný monitoring a analýzy médií a sociálnych sietí…kampaň na zlepšenie imidžu lokality, spolupatričnosti a povedomia verejnosti – obyvateľov obce… vytvoriť pozitívnu náladu v obci, posilniť susedské vzťahy a poznanie sa ľudí navzájom….“;
  • svojvoľne zrušil odborné komisie, ktoré boli jedným z prostriedkov na uplatňovanie demokracie v obecnom riadení;
  • cielene rozdeľuje obyvateľov obce namiesto toho, aby svoje aktivity a vyjadrenia smeroval skôr k ich spájaniu; tvrdohlavo si napríklad presadil podtitulok v záhlaví obecných novín „Obecné noviny Chorvátskeho Grobu a Čiernej Vody“.

Pán starosta považuje svoje konanie za beztrestné, zatiaľ sa mu darí. Známe pravidlo rímskeho práva hovorí, že tam, kde nesiahajú zákony, musí nastúpiť morálka. To by však musel pán starosta zmysel pre morálku v sebe mať.

Napriek tomu, že som pána starostu vo voľbách volila, alebo vlastne práve preto, že som ho volila a šírila vo svojom okolí kampaň za jeho zvolenie, budem hlasovať za jeho odvolanie. Cítim totiž svoj podiel zodpovednosti.