Close

23/08/2016

Vox populi – Cecília Hudecová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Cecília Hudecová – bývalá členka školskej komisie

V obci Chorvátsky Grob  som sa narodila , prežila tu nielen celý svoj osobný, ale aj profesijný život ako učiteľka miestnej ZŠ.  Aj keď to  nebolo a podnes nie je ľahké, vždy som  cítila, že som tu doma.

Poznám  minulosť obce, zaujímam sa o jej prítomnosť a osobne mi leží na srdci aj jej budúcnosť. S určitosťou viem, že pán Benčík nie je človekom, ktorému by som zverila dobrovoľne svoj domov. Neverím jeho prísľubom, nepresvedčili ma jeho činy, že si zaslúži byť na čele obce.  Pretože nenačúva obyvateľom, neváži si ľudí a nedôveruje im , oni mu to oplácajú rovnakou mierou. Vo svojich príspevkoch na obecnej stránke delí obyvateľov na dve časti napriek tomu, že by ich mal spájať. Informácie o dianí v obci účelovo skresľuje vo svoj prospech a chýba mu elementárna dávka sebareflexie.

Pri redukovaní  komisií vylúčil zo školskej komisie riaditeľku školy, ktorá pozná potreby školy najlepšie a vyzná sa aj v školskej legislatíve.  Jeho nekompetentné, svojhlavé rozhodnutia  v oblasti  obecného školstva priviedli obecné školstvo na pokraj kolapsu. Naše deti budú znášať nepohodu v stiesnených podmienkach školy. Učiteľom v obci naozaj niet čo závidieť, lebo časť nespokojnosti rodičov sa určite prevalí aj na ich plecia, hoci ten negatívny vývoj nemohli  ovplyvniť . Mnohé deti predškolského veku v dôsledku starostových nesprávnych krokov nedostanú možnosť rozvíjať svoje osobné kompetencie v podmienkach kolektívnej výchovy .Toto všetko sa udialo napriek tomu, že obci bola poskytnutá pomoc zo strany štátu vo forme dotácií. Ich smerovanie však stále nenašlo správnu cestu v prospech detí tejto obce. Niekoľkokrát  verbálne ubezpečoval ,že všetky deti a ich potreby vzdelávať sa  budú uspokojené včas. Dlhodobo ich nenaplnil  žiadnymi  skutkami . Deti sa nesmú klamať! Vychováme z nich neistých a falošných ľudí. Preto sa zúčastním referenda a budem hlasovať za odvolanie starostu Radovana Benčíka.

Nech nás všetkých inšpiruje stále pravdivá myšlienka Ľudovíta Štúra: ,,Kde ohňa niet, kde nie je vôľa prostá, niet rastu ani k budúcnosti mosta.“