Close

24/08/2016

Vox populi – Denisa Guldan

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Denisa Guldan – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Spoznanie každodennej reality chodu samosprávy v našej obci ma donútilo zamyslieť sa nad tým, ako by obec Chorvátsky Grob mohla zrušiť mandát starostu Radovana Benčíka. Tento starosta, ktorý oficiálne zatiaľ „nepácha trestnú činnosť“, permanentne porušuje sľub, ktorý zložil, klame, zavádza občanov, šikanuje svojich oponentov, sabotuje a neplní uznesenia obecného zastupiteľstva a brzdí rozvoj našej obce v širokoplošnom rozmere. Keďže sankcie za jemu vlastné správanie sa v zákone nie sú, nemám ako občan inú možnosť ako vyjadriť svoj názor účasťou na referende o jeho odvolaní z postu starostu.

Žiadna aktivita R.Benčíka – minulá ani budúca – mi nenavodila strach z podpísania petičného hárku za vypísanie referenda na jeho odvolanie. Žiadna aktivita, zastrašovanie, vyhrážky, osočovanie, či zosmiešňovanie občanov zo strany tohto „starostu v ohrození“ ma neodradí od účasti na samotnom referende.

  • Starosta R.Benčík nasľuboval a naklamal občanom už dosť.
  • Starosta R.Benčík inhibuje schválené projekty pre rozvoj obce.
  • Starosta R.Benčík nezabezpečil výstavbu ZŠ a MŠ na Čiernej Vode k školskému roku 2015/2016.
  • Starosta R.Benčík nedodržiava postupy verejných obstarávaní, ktoré priam „zapáchajú“ klientelizmom a rodinkárstvom.
  • Starosta R.Benčík míňa nemalé obecné finančné prostriedky na vlastnú zavádzajúcu PR kampaň a privlastňuje si myšlienky, nápady i uskutočnené miniprojekty občanov, v ktorých vôbec neparticipoval.
  • Starosta R.Benčík nie je schopný komunikovať s Dopravným podnikom Bratislava (DPB), v dôsledku čoho bol obci znížený počet spojov a hrozí úplné zrušenie MHD.
  • Starosta R.Benčík úplne zlyhal v riešení problému s dopravným napojením Chorvátskeho Grobu na nad-regionálnu sieť ciest.
  • Starosta R.Benčík netransparentne nakladá s obecnými finančnými prostriedkami, klame a zavádza.
  • Starosta R.Benčík nie je takým čestným človekom, aby po tom všetkom, čo v tejto obci napáchal a spôsobil, sám a dobrovoľne odišiel z postu starostu Chorvátskeho Grobu a vzdal sa mandátu.

Pre toto všetko je mojou povinnosťou zúčastniť sa referenda ako štandardu demokracie v samospráve. Ďakujem všetkým, ktorí venovali svoj čas, energiu a svoje meno príprave referenda, ktorého úspech je teraz na nás všetkých – susedia, občania Chorvátskeho Grobu.