Close

23/08/2016

Vox populi – Erika Goliašová

     NIE, NA REFERENDE SA NEZÚČASTNÍM.

     Erika Goliašová – zástupkyňa starostu, poslankyňa obce Chorvátsky Grob

Zákonom stanovený počet hlasov občanov, voličov s trvalým pobytom v obci, potrebných na vypísanie miestneho referenda bol dodržaný. Občania tak využijú svoje ústavné právo a prostredníctvom referenda sa vyjadria k otázke zotrvania starostu na svojom poste. Pracovníci obecného úradu zabezpečia konanie referenda podľa predpísaných formálnych požiadaviek.

Do Komisie miestneho referenda som sa prihlásila iniciatívne, s cieľom dohliadnuť na zákonný, (t.j. spravodlivý) a regulérny priebeh. Aby boli dodržané práva občanov aj dotknutej osoby (t.j. starostu obce).

Samotného referenda  (hlasovania) o odvolaní starostu Radovana Benčíka sa nezúčastním.  Nie je mi známy žiadny dôvod na jeho odvolanie v polovici funkčného obdobia. Myslím si, že začaté projekty a plány na rozvoj obce by mal  mať starosta  možnosť dotiahnúť čo najďalej a až na konci svojho pôsobenia “skladať účty”. Fungujúca a rozvíjajúca sa  obec je spoločným cieľom občanov aj vedenia obce.