Close

23/08/2016

Vox populi – Gabriela Molnárová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Gabriela Molnárová – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Referenda sa zúčastníme aj s manželom, nakoľko sa obec pod vedením súčasného starostu uberá smerom, ktorý nenapĺňa naše predstavy o zabezpečovaní  základných nevyhnutných potrieb svojich občanov:

  • nezabezpečil dostatočnú kapacitu miest pre umiestnenie detí v základnej a materskej škole výstavbou novej základnej a materskej školy ani rozšírením už existujúcej základnej a materskej školy
  • spoje do pôvodnej časti obce boli obmedzené, čo má negatívny dopad na väčšinu občanov počnúc deťmi cestujúcimi za vzdelaním, pracujúcimi cestujúcimi za prácou, nakoľko v obci nie sú resp. je veľmi málo pracovných príležitostí /tie, ktoré aj sú, napr.OÚ, nezamestnáva  občanov znalých domácich pomerov/ a v neposlednom  rade aj seniormi cestujúcimi za vyšetreniami resp. ošetreniami do Vajnor, Rače alebo do nemocničných zariadení v centre mesta.
  • prepojenie medzi obomi časťami obce okrem znížených počtov autobusových spojov nie je žiadne. Chýba cyklochodník, nakoľko po úzkej a rozbitej ceste je životu nebezpečné jazdiť na bicykli a nieto ešte  ísť pešo /tak ako sa to stáva, že deti ale aj dospelí musia ísť pešo keďže v určitom čase nepremáva autobus  do pôvodnej časti/
  • neustále výhovorky sú už neakceptovateľné vzhľadom k  dostatočne dlhej dobe na zapracovanie sa vo funkcii starostu
  • neekonomické nakladanie s financiami obce – rôzne nevyužité príp. nedokončené projekty, predčasné nakupovanie pozemkov, ktoré sú stále nevyužité, vysoký plat starostu, platenie PR agentúry atď.

Tak ako máme právo  zúčastniť sa volieb, tak máme právo aj na odvolanie tých, ktorí nás sklamali a neplnia predvolebné sľuby a záväzky voči občanom, preto možnosť zúčastniť sa na referende o odvolaní súčasného starostu využijem.