Close

19/08/2016

Vox populi – Ján Granec

167090_104360836306232_1327719_n

ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

Ján Granec – poslanec obce Chorvátsky Grob

Nič sa v obci za 2 roky jeho starostovania neurobilo. Vedie obec do nútenej správy, lebo chce postaviť kontajnerovú školu cca 100 000 000 Sk a obec na to nemá. Starosta vetuje väčšinu uznesení. Uznesenia ktoré prejdú, tak v nich nekoná, alebo dokonca koná v rozpore s nimi. Zrušil obecný facebook. Neodpovedá na interpelácie poslancov. Neumožňuje poslancom zverejňovať informácie na obecnej stránke. Podieľal sa na zrušení všetkých obecných komisií. Opravu obecnej cesty urobil 3 krát drahšie, ako jeho predchodkyňa, podľa neho je to v súlade so zákonom. Tých dôvodov je oveľa viac. Čerešničkou na torte je to, že verejne klame.