Close

06/09/2016

Vox populi – Jarmila Soboličová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Jarmila Soboličová – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Hoci nie som volič pána Benčíka, prijala som jeho tesné víťazstvo ako fakt. Volebný program Modernej obce bol postavený sľubne – dokonca som videla okamžite postavenú novú školu, vyriešenú  kanalizáciu, dopravné spoje, cyklotrasy, služby občanom,…. . A aká je nakoniec skutočnosť ? No presný opak, škola je len sľubovaná, dopravné spojenie skomplikované, peniaze sa len utrácajú a výsledky nikde. Pán Benčík sa po voľbách veľmi rýchlo odklonil od plnenia svojich sľubov v prospech voličov a občanov. Všetkých nás neustále iba zavádza a okrem svojho “neomylného názoru“ neuznáva názor iného. Táto vlastnosť, ktorú po voľbách odhalil, nedáva záruku lepšieho a spokojnejšieho života v našej obci, čo sa žiaľ už aj prejavuje.

Je nespočetne veľa vecí, ktoré nedokáže riešiť, veľa sa už o nich informovalo.  Mňa osobne sa však dotklo jeho ignorovanie uznesenia, ktoré bolo prijaté na vyhotovenie rekonštrukcie asfaltového krytu na uliciach v Chorvátskom Grobe. Pán Benčík svojvoľne zmenil plnenie tohto uznesenia a miesto kompletnej rekonštrukcie asfaltového krytu si vyžiadal cenové ponuky iba na opätovné preflekovanie ulíc. Že to vyšlo niekoľkonásobne drahšie ako ulica, ktorej asfaltový kryt bol kompletne zrekonštruovaný, pre neho nie je podstatné. Podľa jeho odpovede poslancom všetko bolo riešené v zmysle zákona. No ďakujem pekne za takýto prístup štatutára obce. Keď už sa vynakladajú verejné prostriedky na riešenie jej nedostatkov, nie je najlepšou cestou aby boli vykonávané iba provizórne riešenia, ale aby výsledok okrem funkčnosti podporil aj jeho estetickú hodnotu a to v ktorejkoľvek časti obce. Pán Benčík na obecnej stránke sa veľmi rád prezentuje, ale ktovie prečo sa neprezentoval aj ukážkou flekovania týchto ulíc, ktoré nakoniec po odchode ním vybranej firmy, museli ešte upravovať zamestnanci obce.

Nevidím dôvod, prečo ho ponechať šafáriť v našej obci ešte ďalšie dva roky, lebo pod vedením takéhoto človeka naša obec len stráca a nikdy nenaberie správny smer rozvoja.

V referende zahlasujem za jeho odvolanie, pre mňa on dávno nie je starostom.