Close

23/08/2016

Vox populi – Jaroslava Lukáčová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Jaroslava Lukáčová – občianska aktivistka

Je mojou morálnou povinnosťou sa referenda zúčastniť, nakoľko mi nie je smerovanie našej obce ľahostajné. Záleží mi na mojej rodine a veciach, ktoré sa dejú okolo mňa. Aj prostredníctvom OZ už dlhší čas intenzívne sledujem kroky nášho starostu, ktoré môžem označiť  iba za kroky do veľkého neznáma. Mňa ako občana tejto obce starosta svojimi rozhodnutiami poškodzuje. Našou oporou boli poslanci a aktívni občania, proti ktorým starosta neustále bojoval aj pri výstavbe MŠ a ZŠ. Oni hľadali alternatívy a náhradné riešenia, ktoré starosta vždy odmietol. A tu máme výsledok …. ! Nechcem tu viac za starostu človeka, ktorý nedokáže transparentne spolupracovať a občana nevníma ako rovnocenného partnera.