Close

22/08/2016

Vox populi – Jozef Selep

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Jozef Selep – občiansky aktivista

Určite každý z nás v živote aspoň raz dospel do štádia principiálneho zamyslenia sa nad vynaloženým úsilím a dosiahnutými výsledkami. Bezpochyby bola v mnohých prípadoch jedinou logickou odpoveďou zmena alebo voľba návratu z nesprávne zvolenej cesty. Nadchádzajúce referendum o odvolaní starostu je pre mňa tou zásadnou otázkou zhodnotenia dosiahnutých výsledkov a nasmerovania našej obce pod vedením Rada Benčíka. Referenda sa zúčastním, nakoľko je pre mňa jedinou schodnou cestou pre pozitívnu zmenu v našej obci. Potrebujeme návrat od starostovej riadenej demokracie, vedenia bez otvoreného dialógu s poslancami a obyvateľmi, od otvorených klamstiev, nesystémového rozhadzovania obecných peňazí na prvoplánové nepremyslené riešenia, ktorých následná realizácia je v drvivej väčšine finančne a časovo nereálna. Aktívni poslanci a obyvatelia počas celého dvojročného obdobia pripravovali všetky krízové riešenia pre školu a škôlku ako výsledok starostových nereálnych sľubov a nepremyslených krokov konečných riešení, ochránili obec od záväzkov úveru 200 tisíc eur z fatálneho úsudku starostu a svojim aktívnym konaním obhajujú pre obec opodstatnené dopravné spojenia a potrebnú občiansku vybavenosť v nových lokalitách, v ktorých starosta napriek alarmujúcemu stavu tejto vybavenosti nekoná. Tieto preukázateľné konania v prospech obce sú pre mňa zárukou rozvoja obce po odvolaní súčasného starostu.