Close

24/08/2016

Vox populi – Katarína Branišová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Katarína Branišová – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Po takmer dvoch rokoch pôsobenia súčasného starostu by mali obyvatelia našej obce už pociťovať prvé výsledky jeho práce, ktoré vo svojom volebnom programe sľúbil. Žiaľ, ja osobne takýto pocit nemám. Situácia, kedy úplne zlyháva komunikácia medzi ním a poslancami sa výrazne odzrkadľuje na rozvoji celého Chorvátskeho Grobu. Mám pochybnosť, že by sa v blízkej budúcnosti na tomto niečo zmenilo. Ľudia odovzdávali vo voľbách svoje hlasy nielen starostovi, ale aj poslancom. Určite by aj oni mali byť informovaní o plánovaných krokoch starostu a mali by sa spolupodielať na rozvoji obce. Pozorným sledovaním situácie v obci som však nadobudla presvedčenie, že súčasný starosta nemá najmenší záujem o spoluprácu s väčšinou poslancov. Dokonca zlyhala aj spolupráca s časťou poslancov, s ktorými išiel do volieb. Myslím si, že uvedený stav je zbytočné udržiavať ďalšie dva roky.