Close

09/09/2016

Vox populi – Linda Sombatiová

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Linda Sombatiová – obyvateľka obce Chorvátsky Grob

Na referende sa zúčastním, považujem ho za jednu z mála možností priamo rozhodovať o smerovaní obce. Bývam v Chorvátskom Grobe pomerne krátko, mám možnosť sledovať dianie po posledných voľbách. Na základe informácií zo zastupiteľstiev a podkladov z oboch strán, považujem riadenie obce súčasným starostom za nekompetentné, bez cielenej koncepcie, stratégie a transparentnosti, s možnými vážnymi dôsledkami na finančné zabezpečenie, rozvoj obce a kvalitu života v nej. (oblasť školstva, verejná doprava, zrušenie odborných komisií a ďalšie). Nehovoriac o neprijateľnej komunikácii súčasného starostu na zastupiteľstvách i smerom k verejnosti.
Mala som možnosť vidieť v biznis sfére, kam takéto nesystematické manažovanie vedie – k projektom hoci realizovaným, ale za nevýhodných podmienok, v čase a kvalite, ktorá nezodpovedala pôvodným požiadavkám ani nákladom, k strate dobrého mena a k finančnému úpadku.
Verím, že obec môže mať aj vedenie, ktoré bude zabezpečovať jej rozvoj koncepčne, na základe odbornej spolupráce, čo sa momentálne nedeje. Preto budem hlasovať za odvolanie starostu Radovana Benčíka.