Close

06/09/2016

Vox populi – Marek Pažitný

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Marek Pažitný – občiansky aktivista

Síce nebývam v tejto obci dlho, no dianie v nej sledujem už takmer celé pôsobenie súčasného starostu. Za tú dobu som nepostrehol žiaden progres v prospech obce, či jej občanov. Škola sa sľubuje už roky, ale asi nikto nenasľuboval toľko, čo pán starosta Benčík. Reálne skutky však nejak nevidno. Zatiaľ sa koná len bezhlavé zadlžovanie obce. Verejná doprava v obci je slabšia a slabšia. Obávam sa, že môžme očakávať deň, kedy MHD skončí úplne. Starostlivosť o verejné plochy je prakticky nulová. Chodníky zarastené trávou, smetné koše popri chodníkoch väčšinou nevynesené. Pred občanmi sa pán starosta skrýva, akoby ani neexistoval.
Myslím že starosta má byť človek, ktorému reálne záleží na jeho obci a jej občanoch. Človek, ktorý bude občanov spájať, ktorý bude spájať dve od seba vzdialené časti obce. Človek, ktorý bude občanom načúvať a snažiť sa im zlepšiť ich život v obci. Človek, ktorý sa nebude pred občanmi utajovať a skrývať.
Niektoré okolité obce takých starostov majú. A práve teraz je tu šanca niečo zmeniť, určite ju využijem a pôjdem na referendum. V súčasnej situácií už nie je čo stratiť, môžme len získať.