Close

03/09/2016

Vox populi – Martin Michalík

     REFERENDUM JE NEVYHNUTNÉ.

     Martin Michalík – občiansky aktivista

Prečo to robím ? Odpoveď na otázku suseda, ktorý nechápal zmysel referenda a hlavne dôvod aktivity a iniciatívy za „ LEPŠÍ GROB .“ Žiaľ situácia a skutočnosť je nasledovná. Tam, kde sa nenájdu argumenty, nastupujú invektívy. Keď sa nedá povedať pravda, ani 100 PR agentúr to nezachráni. Lož a klamstvo bude vždy len klamstvom, aj keby dobre znelo. Občas panuje dojem, že sme opozíciou, ktorá už nejde za cieľom, ale za osobou.

Ja osobne nedelím obyvateľov obce na nejaké koalície a opozície. Mám  ambíciu posunúť riešenia a dať pohľad z inej strany, viac v odbornej a pragmatickej, ako politicko-ideologickej rovine. Už tobôž  si nemyslím, že by som nejako cielene išiel po nejakých konkrétnych osobách, aj keď sa stotožňujem s názorom, že prebiehajúca petícia je vyvrcholením dlhodobého patového stavu, ktorý panuje v našej obci.

V rámci svojich vedomostí a profesie sa snažím väčšinou vyjadrovať v rovine odbornej, aj keď sa nie vždy dajú veci oddeliť. Dávam si veľký pozor na to, aby som si to, čo poviem či napíšem, najprv 3 x overil a až následne argumentoval. Najväčšou všeobecnou chybou je, že obec a jej čelní predstavitelia v drvivej väčšine svojich rozhodnutí robia a pracujú bez nejakého konceptu a logiky. Schválne nepíšem odbornosti, lebo často stačí len obyčajný sedliacky rozum, čoho následkom sú nie dobré riešenia, alebo postupy. Tie potom majú vplyv na neúspech a nerealizovanie týchto vízií, alebo na ich predraženú realizáciu. Aj keď v mnohých prípadoch pochybili iní, je úplne logické, že najväčšiu zodpovednosť, tak ako aj najväčšie kompetencie má starosta. Je teda logické, že ten je prvý na rane. Navyše nemôžete obviniť 7- 9 ľudí /poslancov/, ktorí boli rovnako legitímne zvolení ako starosta, že oni sú brzdou rozvoja. Predsa každý triezvo uvažujúci človek chápe, že sú len dve cesty. Cesta sily a diktatúry, ktorá jednak nie je správna a na ktorú, ak už ňou chcete ísť, musíte byť dostatočne silný, aby ste presadili svoje alebo cesta dohody a kompromisu. Vtedy musíte byť dostatočne empatický a schopný rokovať a hľadať kompromis. Ten kto nesie najväčšie bremeno zodpovednosti si toho musí byť vedomý a musí podľa toho aj konať. Už dlhodobo máme situáciu, keď nie je dosť síl na diktatúru ani dostatok empatie na dohodu. Ak je teda dlhodobo situácia v patovom stave, potom je najrýchlejším a najefektívnejším, vymeniť ten článok reťazca, ktorý je kľúčový a v tomto prípade je brzdou. Inak budeme neefektívne prešľapovať na mieste.

Teraz to vyzerá tak, že síce máme plnú špajzu, ale aj tak máme ako obec prázdne hrnce. Možno je už konečne čas vybrať to najlepšie zo špajze a z ingrediencií rôznych kuchýň uvarme to najlepšie jedlo, ktoré možno nebude chutiť každému rovnako, ale bude zdravé a najmä neostanú všetci obyvatelia hladní. Je tu veľa dobrých kuchárov, ale zorganizovať chod v tej kuchyni musí schopný a kvalitný šéfkuchár. Nakoľko ten pôvodný sa neosvedčil, máme možnosť zvoliť si zmenu.