Close

21/08/2016

Vox populi – Martina Múčková

muckova

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Martina Múčková – poslankyňa obce Chorvátsky Grob

Vážim si každého človeka, ktorý bol voliť. Bez ohľadu na to, koho volil. Každý z nás veril, že práve jeho kandidát bude tým správnym človekom vo vedení našej obce. Súčasný starosta nám s odstupom času dokázal, že nebol tou správnou voľbou.

  • Na úvod úplne znefunkčnil obecný úrad prepustením všetkých kvalifikovaných zamestnancov a dosadením si kamarátov, resp. ľudí, ktorým bol dlžníkom z predvolebnej spolupráce.
  • Namiesto sľubovanej komunikácie, zrušil obecnú facebookovú stránku.
  • Obecnú webovú stránku zneužíva na jednostranné populistické vyjadrenia, ohováranie a osočovanie poslancov a aktívnych obyvateľov. Poslanci nemajú možnosť sa k vyhláseniam starostu na oficiálnej webovej stránke obce vyjadriť. Ale vyhlásenia developera okamžite zverejňuje.
  • Zrušil odborné komisie, ktoré boli zostavené z obyvateľov – odborníkov v oblasti pôsobenia komisií a svoje profesionálne rady boli ochotní poskytnúť vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár.
  • Uprednostňuje a podporuje požiadavky developera pred potrebami obce a jej občanov.
  • Vedome rozdeľuje obec na 2 tábory: starogrobanov a čiernovodanov.
  • Klamal a naďalej klame rodičov detí, že postaví školu a škôlku v časti Čierna Voda a svoju neschopnosť hádže na poslancov, ktorí iniciovali predbežné opatrenie, lebo chcú chrániť našu obec. Všetci poslanci chcú školu v časti Čierna Voda, ale starosta s nimi nechce spolupracovať.
  • Zavádza poslancov a obyvateľov, nedodáva poslancom pravdivé podklady potrebné k ich rozhodovaniu.
  • Neodpovedá poslancom na ich otázky. Odvoláva sa vo vyjadreniach na ústne sľuby nadriadených orgánov. Pritom nedisponuje žiadnymi písomnými vyjadreniami.
  • Nezaujímajú ho finančné analýzy. Nehospodárne nakladá s obecnými financiami.

Nie je hanbou priznať si chyby a odísť so zdvihnutou hlavou. Súčasný starosta to nedokáže a zaujíma ho len jeho vlastný prospech bez ohľadu na budúcnosť obce.

Ja, spolu s celou mojou rodinou sa referenda zúčastníme a budeme ZA odvolanie starostu Radovana Benčíka.