Close

12/09/2016

Vox populi – Milan Hudec

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Milan Hudec – obyvateľ obce Chorvátsky Grob

Pokus o zmarenie referenda o odvolaní pána starostu je potrebné ignorovať a referendum uskutočniť. Relevantných dôvodov je za plný voz. Keď som si prečítal megalomanský predvolebný program pána starostu, položil som si otázku, kde na to vezme peniaze?  Takýto nereálny program som nepodporil. Stačilo pár mesiacov a mnohí jeho podporovatelia vytriezveli z nadšenia. Doterajšie pôsobenie na poste starostu v plnej nahote ukázalo jeho ľudské a  aj morálne „kvality“.  V postate boli uvedené všetky relevantné  dôvody na jeho odvolanie v predchádzajúcich príspevkoch a nevidím dôvod ich opakovať. Pridám k nim ešte niečo. Možno budú pre niekoho nepodstatné, ale dokumentujú to, čo som vyššie uviedol. Keďže tieklo do topánok, bolo rozhodnuté o prestavbe klubového domu pre potreby školy. V klubovom dome doteraz pôsobili organizácie: Chorvatanka, Senior klub, Drobček, Agilita a hudobná skupina. Ihneď po doručení výpovede z nájomnej zmluvy som za Senior klub podal písomnú žiadosť o pridelenie náhradného priestoru.  Do dnešného dňa sme odpoveď nedostali. /cca 2 mes./ Promptne sa však riešil priestor pre „Agilitu“, pričom obec vedie niekoľko súdnych sporov s touto firmou a navyše si neplní finančné záväzky voči obci.  Za 11 roč. pôsobenia Senior klubu členovia nadobudli niekoľko hodnotných predmetov potrebných k činnosti. Bez nášho vedomia boli tieto predmety prevezené na OÚ a niektoré sú už umiestnené v dennom centre Č.V. /knihy/. Tento necitlivý prístup vyvrcholil vylomením zámku na miestnosti, ktorú využívala Chorvatanka. Pritom v miestnosti boli uložené vzácne kroje a drahé hudobné nástroje. Na niekoľkých OZ som požadoval zhotovenie priechodov pre peších v priestore pred kostolom, čo by zvýšilo bezpečnosť najmä starších občanov. Hoci sa naše dane čerpajú na všeličo možné aj nemožné,  do dnešného dňa sa nenašlo tých pár eur na zhotovenie priechodov.

Preto sa na referende zúčastním, aby som prispel k zmene.