Close

19/08/2016

Vox populi – Miroslav Marynčák

1475954_1381701658748872_1624881393_n

ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

Miroslav Marynčák – projektant, urbanista, bývalý starosta obce Chorvátsky Grob.

Aj keď sa v súčasnosti už nezaoberám detailným dianím v obci, budem sa rozhodovať na základe zásadných faktov. Nie rečí, čo je všetko starosta pripravený urobiť, ale čo mohol pre obec urobiť. Predpoklady na to na začiatku mal: väčšinové zloženie zastupiteľstva, kvalitní a skúsení ľudia na úrade, štandardizované procesy, pripravené mnohé projekty, stabilizovaná ekonomika a predovšetkým jasná koncepcia potrieb obce, ktorú už začali vnímať aj radoví obyvatelia a dovolím si povedať aj nadradené úrady. Namiesto, aby sa sústredil a pokračoval v práci eliminovať najväčší problém obce, sa starosta žiaľ sústredil najprv na úplnú personálnu likvidáciu úradu a stavebného oddelenia, potlačenie informačných a rozhodovacích procesov. Ale predovšetkým – opätovne uvoľnil nekoordinovanú nekoncepčnú výstavbu so zanedbaním reálnych verejných projektov zato s výraznou podporou zúžených developerských záujmov. Reálnych príkladov by bolo viacej, pre moje jednoznačné rozhodovanie však stačia vyššie spomenuté zásadné argumenty. Preto sa budem rozhodovať s výhľadom na budúcnosť koncepčnej tvorby obce, nie momentálnych nepodstatných a populistických vyhlásení.