Close

26/08/2016

Vox populi – Róbert Kaffan

     ÁNO, NA REFERENDE SA ZÚČASTNÍM.

     Róbert Kaffan – obyvateľ obce Chorvátsky Grob

Síce zastávam názor, že sa ľudia volia na celé volebné obdobie a skladať účty majú až v jeho úplnom závere, prípad našej obce je asi tou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo.

Referenda sa zúčastním, lebo to, čoho som bol svedkom za posledný rok na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, mi proste nedá inak – úplne zbytočne vyhrotené vzťahy so zodpovednými ľuďmi – poslancami, ktorí len jednoducho odmietajú automaticky zdvíhať ruky a uplatňujú si svoje právo slobodne hlasovať a rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, na základe hodnoverných a preukazných podkladových materiálov.

Je treba pohnúť sa ďalej. Starosta nepotrebuje väčšinu. Starostovi stačí korektný prístup k ľuďom a vecné argumenty.